Beter Product is een jong bedrijf dat zich bezighoud met het ontwikkelen van nieuwe producten en productverbeteringen. De oprichters Erika de Wit en Ronald Kaljouw zijn begin 1996 eenvoudig begonnen met het creëren van gebruiksvoorwerpen voor eigen gebruik. Inspiratie hiervoor kwam vooral voort uit een gemis aan handige oplossingen voor dagelijkse problemen. Gaandeweg kreeg de hobby een steeds serieuzer karakter en ontstond het bedrijf Beter Product.

Vanaf 2002 ontwikkelt Beter Product bedrijfsmatig producten met als doel deze op de markt te brengen. Zoals al blijkt uit de naam Beter Product geloven wij er in dat alles altijd beter kan. Heden biedt Beter Product naast de ‘eigen’ producten diensten aan om ook in opdracht van u ideeën uit te werken tot concept, prototype of marktgereed product.